Polityka prywatności

Zawartość polityki prywatności Administratora

 1. Polityka prywatności administratora zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.rehabilitacja-krzeszowice.pl (zwanej dalej „Stroną”).

 2. W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO.

 3. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę, w tym informacje z zakresu mechanizmu Cookies wykorzystywanego w serwisie internetowym.

Administrator danych

Administratorem danych jest: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice SPZOZ, z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul Daszyńskiego 1, tel. 12 258 96 00.

III Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

W celu realizacji usługi administrator przetwarza informacje dot. urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” udostępnia pacjentom możliwość rejestrowania się do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową szpitala: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl. Regulamin określa warunki oraz zasady obowiązujące wszystkich użytkowników korzystających z systemu rejestracji internetowej (link do regulaminu). Regulamin nie dotyczy pacjentów rejestrujących się bezpośrednio w siedzibie szpitala lub telefonicznie.

Mechanizm plików Cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz www.rehabilitacja-krzeszowice.pl w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych najczęściej domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Możesz w każdym czasie je wyłączyć, jednakże może to negatywnie wpłynąć na poprawność funkcjonowania witryny www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

Odbiorcy danych użytkowników

W zakresie strony internetowej przetwarzane dane osobowe mogą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych (obsługa strony internetowej, obsługa IT, itp.).

W związku z wykorzystaniem narzędzia statystycznego Google Analytics, udostępniamy dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszej strony firmie Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, w USA. Wymiana danych osobowych pomiędzy UE a USA odbywa się na zasadach tzw. Privacy Shield – czyli porozumieniu pomiędzy USA a Komisją Europejską, dzięki któremu stwierdzono, iż USA zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych. Google LLC znajduje się na liście podmiotów w USA, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymogami Privacy Shield, a co za tym idzie przekazywanie jej danych jest bezpieczne.

Odnośniki do stron

Serwis internetowy ORNR Krzeszowice może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko do serwisu zarządzanego przez ORNR Krzeszowice .

Prawa osób, których danych dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO.

 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,

 3. do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,

 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

 5. do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 6. do przenoszenia danych – art. 20 RODO,

 7. do sprzeciwu - art. 21 RODO,

 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

Inspektor Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora:

 1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. na podany adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 19 lutego 2020 r.