Rehabilitacja domowa

Fizjoterapia domowa przeznaczona jest dla pacjentów  którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych.  Do zabiegów w warunkach domowych kwalifikują się pacjenci po:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności( skala Rankina); warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu –w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Jak mogę skorzystać z Rehabilitacji Domowej?  

Istnieją dwie drogi umożliwiające skorzystanie z rehabilitacji w warunkach domowych,

1. Porada Rehabilitacyjna  wykonywana w domu pacjenta

Pacjent powinien w pierwszej kolejności uzyskać skierowanie do poradni rehabilitacyjneJ od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( np . lekarza rodzinnego ). Na podstawie tego skierowania wyznaczany jest termin konsultacji domowej z lekarzem specjalistą rehabilitacji w trakcie której ustalany jest cel zabiegów fizjoterapeutycznych ,oraz wystawiane  skierowanie  na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych,  zawierające zlecone przez lekarza zabiegi fizjoterapeutyczne. 

2.  Siekrowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych

które może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( np. lekarz rodzinny) ,  na podstawie tego skierowania podczas pierwszego dnia zabiegowego fizjoterapeuta wykonuje wizytę fizjoterapeutyczną  w trakcie której  przeprowadzane jest  badanie fizjoterapeutyczne pacjenta, w tym ocena stanu funkcjonalnego, kwalifikacja do procesu fizjoterapii oraz określenie celu terapii (krótkoterminowego i długoterminowego), zaplanowanie procesu fizjoterapii , oraz zlecenie zabiegów niezbędnych do jego realizacji. 

Pacjentowi przysługuje do 80 dni zabiegowych rocznie.