Udostępnianie dokumentacji dla pacjentów

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Małopolkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach odbywa się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągu lub odpisu.

W zależności od informacji podanej przez osobę wnioskującą o udostępnienie dokumentacji medycznej może być ona odebrana osobiście lub też przesłana drogą pocztową na wskazany adres.

Tryb składania wniosku

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku złożonego przez pacjenta bądź osobę przez niego upoważnioną w formie ustnej lub pisemnej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest dostępny w Rejestracji Szpitala lub można go pobrać w dziale "Pliki do pobrania"

Wniosek można składać w godzinach pracy Rejestracji Szpitala, przesłać na adres Szpitala, bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital nie pobiera opłat.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej można uzyskać pod nr tel. 12 258 96 01 lub 12 258 96 60.