ISO


 polityka jakości 2021

 

PN-EN ISO 9001:2015

cert

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice" SP ZOZ ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest do 04-03-2024 roku.