Klauzule informacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz. Urz. UE  L 119 z 04.05.2016) zamieszczamy klauzule informacyjne RODO:

Dokumenty do pobrania:

pdfdla pacjentów ORNR "Krzeszowice"

pdfdla pracowników

pdfdla kandydatów do pracy

pdfdla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

pdfdla kontrahentów (dostawców i klientów)

pdfdla oferentów

pdfdla osób z rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej

pdfdla praktykantów, stażystów i wolontariuszy

docxMonitoring.docx