Ogłoszenia

Brakowanie dokumentacji

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „ KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach informuje, iż z dniem 01.09.2020 r. przystępuje do brakowania / niszczenia / dokumentacji medycznej w postaci historii choroby pacjentów leczonych w 1999 r. w byłym Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tychach - Górniczym Ośrodku Rehabilitacji w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji uprasza się o kontakt osobisty z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SP ZOZ w Krzeszowicach,
ul. Daszyńskiego 1 albo telefonicznie pod numer 12/ 282 00 22 wew.601 lub 12/258 96 01.
Informujemy, iż w/w dokumentacja może zostać wydana wyłącznie jej właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Karolina Wróblewska

p.o. Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu

„ Krzeszowice” SP ZOZ

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 12 258 96 00
E-mail: info@rehabilitacja-krzeszowice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony