Dyrekcja

Dyrektor: Karolina Wróblewska

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych: Janusz Plata

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Organizacji Opieki nad Pacjentem: Mariola Wodzińska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Anna Strokowska

Główna Księgowa: Agnieszka Zegarek