Dyrekcja

Dyrektor: Karolina Wróblewska

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych: Janusz Plata

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Mariola Wodzińska

Główny Księgowy: Agnieszka Zegarek