INFORMACJA DLA PACJENTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

 

Informujemy, że w trosce o zdrowie hospitalizowanych pacjentów wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych Ośrodka oraz zakaz opuszczania przez nich terenu szpitala, a niezbędne zakupy dostarczają im nasi pracownicy. W trakcie pobytu Pacjenta na oddziale istnieje możliwość dostarczenia mu niezbędnych rzeczy poprzez pozostawienie ich na portierni personelowi Ośrodka, który przekaże je bezpośrednio Pacjentowi. Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Powyższe zmiany mają charakter wyłącznie profilaktyczny i będą obowiązywać do odwołania. Pacjentów i odwiedzających prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

 

Informujemy, że w trosce o zdrowie pacjentów i naszego personelu przebywających w Ośrodku wprowadzone zostały procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

 

Zalecenia epidemiologiczne dla Pacjenta Poradni Rehabilitacyjnej

 

 

 

 

ede9dc50a4

Koronawirus. Zalecenia profilaktyczne i informacje praktyczne.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywali Państwo w miejscu, w którym występuje koronawirus i zaobserwowali Państwo u siebie objawy:

 • gorączka, 
 • kaszel, 
 • duszności,
 • problemy z oddychaniem,

należy bezzwłocznie poinformować o tym, telefonicznie  stację sanitarno-epidemiologiczną w Małopolsce:

tel.:  600  876  214 , 602  263  605.

W przypadku nasilonych objawów można także zadzwonić  pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego szpitala, dzwoniąc tam wcześniej.

Na terenie Krakowa działają następujące numery telefonów do oddziałów zakaźnych:

Telefony:

 • 12 400 20 20
 • 12 400 20 21
 • 12 400 20 06
 • 12 622 94 03
 • 12 622 93 90
 • 12 622 94 07

Nie należy się zgłaszać do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (chyba że zostaną Państwo o to poproszeni). Nie należy udawać się do szpitala, na oddział zakaźny bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy się zgłosić i czy to jest potrzebne.


Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób na poczekalni.


Wszelkie wątpliwości wcześniej należy wyjaśniać telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji.


W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

 
Fakt podejrzenia zakażenia należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Małopolsce:

Tel.:  600  876  214 , 602  263  605

Wszyscy powinni:

 • Myć często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, należy zasłaniać usta  i nos zgiętym ramieniem  lub jednorazową chusteczką.
 • Nie zbliżać się do osób chorych.

Poniżej lista oddziałów chorób zakaźnych w Krakowie, do których w pierwszej kolejności należy się zgłaszać:

 • SP ZOZ Szpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. M. Jakubowskiego 2, Kraków
 • Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SP ZOZ Oddział Obserwacyjno-Zakaźny , Os. Na Skarpie 67, Kraków
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięce, Prądnicka 80, Kraków

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej  postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Film Ministerstwa Zdrowia dla osób niesłyszących

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu jest jedną z największych placówek rehabilitacyjnych w Polsce, udzielających świadczeń zdrowotnych dla blisko 400 pacjentów dziennie.

W strukturze szpitala wydzielone są następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - 145 pacjentów dziennie
 • Oddział Szpitalny Rehabilitacji Neurologicznej – 41 pacjentów dziennie
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna – do 120 pacjentów dziennie
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna w warunkach domowych – do 10 pacjentów dziennie
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – do 60 pacjentów dziennie
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej – do 15 pacjentów dziennie