Regulaminy

Regulamin odwiedzin pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach

Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo pacjentów leczonych w Ośrodku, poszanowanie praw każdego Pacjenta oraz zapewnienie spokojnych warunków pracy Pracowników Ośrodka prosimy odwiedzających  Pacjentów o przestrzeganie następujących zasad :

1. Odwiedziny odbywają się w dni powszednie i w soboty od 14,00 do 17,00, w niedziele i w święta od 10,00 do 12,00 i od 14,00 do 17,00.

2.Odwiedziny odbywają się za zgodą Pacjenta.

3. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do jednej osoby.

4. Prosimy o ograniczenie czasu odwiedzin do naprawdę niezbędnego.

5. Podczas odwiedzin zgodnie z aktualnymi przepisami należy mieć usta i nos zasłonięte maseczką.

6. Odwiedziny Pacjentów chodzących powinny odbywać się poza oddziałem.

7. Odwiedziny Pacjentów leżących mogą odbywać się w pokojach chorych -przed wejściem na oddział prosimy o pozostawienie wierzchniej odzieży i zbędnego bagażu w szatni.

8. Prosimy o niesiadanie na łóżkach Pacjentów, niewchodzenie do innych pokoi, uszanowanie prawa do komfortu pozostałych pacjentów.

9. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju podczas odwiedzin, unikanie głośnych rozmów.

10. Ustalamy następujące zakazy :

  • Spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie Ośrodka,
  • Wchodzenia na teren Ośrodka dla osób nietrzeźwych, agresywnych, z objawami infekcji przeziębienia.
  • Dostarczania Pacjentom alkoholu, papierosów, substancji odurzających, leków niezgłoszonych pracownikom, jedzenia niezgodnego z dietą zleconą Pacjentowi.
  • Fotografowania i filmowania podczas odwiedzin,
  • Korzystania z toalet na Oddziałach ( na parterze są ogólnodostępne toalety)

11. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia z Ośrodka odwiedzających łamiących powyższe zasady i inne reguły obowiązujące kulturalnych ludzi.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Anna Strokowska