Fizjoterapia ambulatoryjna

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, dochodzący na zabiegi Pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu, dostępnych w Szpitalu, świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w 10-cio dniowym cyklu terapeutycznym.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie ambulatoryjne?

Przy rejestracji, do przyjęcia ambulatoryjnego Pacjent musi posiadać:

  • skierowanie do poradni
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • aktualnie posiadane badania

Pracownik rejestracji kieruje pacjenta do odpowiedniego gabinetu lekarskiego na wizytę lekarską.
Podczas wizyty lekarskiej Pacjent otrzymuje kartę zabiegową / zostaje zakwalifikowany na Oddział Dzienny Rehabilitacji lub kierowany jest na dodatkowe badania dla uzupełnienia diagnostyki np. RTG, badania podstawowe.
Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarzy do planowania, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów.
Po ustaleniu planu zabiegów Pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym terminie.

Instrukcje dla pacjenta

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych w zależności od rodzaju zleconych zabiegów powinien posiadać:

  • ręcznik
  • strój kąpielowy, czepek
  • zmienne obuwie
  • strój gimnastyczny

Fizjoterapia w warunkach domowych

Szpital prowadzi również fizjoterapię w warunkach domowych przeznaczoną dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Po otrzymaniu skierowania od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w zakładzie rehabilitacyjnym termin porady lub zabiegów reazlizowanych w warunkach domowych. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni.