Poradnia Rehabilitacyjna

Podstawowe schorzenia objęte leczeniem Poradni Rehabilitacyjnej:

  • choroby ortopedyczne (stany po urazach i złamaniach, po operacjach ortopedycznych, po amputacjach kończyn,zmiany zwyrodnieniowe
  • stawów i kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa i wady postawy),
  • choroby reumatyczne (zesztywniające zapalenia stawów, zwyrodnienia stawów biodrowych i kolanowych),
  • choroby układu nerwowego (zespoły bólowe kręgosłupa, rwa ramieniowa i kulszowa, stwardnienie rozsiane (SM),
  • stany po udarach mózgu, po urazach czaszkowo - mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych.

 

Przyjęcie do Poradni

Przyjęcie do Poradni następuje na podstawie skierowania od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

W Poradni Rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, tak długo, dopóki istnieje problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz prowadzący pacejnta wyznacza terminy kolejnych wizyt w Poradni.