Poradnia Kardiologiczna

Podstawowe schorzenia objęte leczeniem w poradni kardiologicznej to m.in.: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca, choroby nadciśnieniowej, niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca.

Przyjęcie do poradni następuje na podstawie skierowania od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia

W poradni Kardiologicznej realizowane są specjalistyczne świadczenia zabiegowe polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące:

  • podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz
  • podjęcie decyzji terapeutycznej – określenie postępowania terapeutycznego przez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:
  • przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, lub
  • podjęcie decyzji o skierowaniu do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych, lub
  • wydanie orzeczenia lub zaświadczenia