Historia Ośrodka

Krzeszowice są niewielkim miasteczkiem położonym w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej na zachód od Krakowa w odległości około 25 km. Historia zarówno Krzeszowic jak również Ośrodka sięga odległych lat. O właściwościach wód leczniczych ze źródeł krzeszowickich było wiadomo jeszcze przed powstaniem miasteczka, którego pierwsze wzmianki pochodzą z 1286 roku.

Początkowo wody siarczanowe wykorzystywano do leczenia bydła, dopiero później odkryto właściwości lecznicze również dla ludzi przede wszystkim do leczenia chorób skórnych. Początkiem uzdrowiska był rok 1779, kiedy to zarejestrowano pierwszych pacjentów jednak już w roku 1733 skuteczne uleczenie księcia Anthalta Plesse z Górnego Śląska przyniosło rozgłos krzeszowickiemu uzdrowisku.

Następnie w 1816 roku Krzeszowic wraz z uzdrowiskiem zostały przejęte przez Artura Potockiego z żoną Zofią z Branieckich. Trzy lata później w miejscu istniejących łaźni wybudowano „Łazienki Zielone”, zwane później „Łazienkami Zofii”, które w roku 1876 zostały przebudowane i dostosowane dla celów leczniczych.

W czasie drugiej wojny światowej łazienki uległy zniszczeniu i dopiero dzięki inicjatywie górników Kopalni Siersza w Trzebini w 1964 roku przystąpiono do modernizacji i rozbudowy „Łazienek Zofii” w wyniku czego utworzono Górniczy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach. Odkryto dodatkowe źródła mineralne siarczane i solankowe. W kolejnych latach rozbudowywano Ośrodek a w roku 1999 na miejscu Zakładu Górniczego utworzono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.

Od 2006 r. prowadzone były prace modernizacyjne Ośrodka w wyniku których przebudowano budynek „Zofia” oraz w miejscu wyburzonych obiektów wybudowano nowy pawilon szpitalno-zabiegowy w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” jest największym centrum rehabilitacji narządu ruchu w Małopolsce. Placówka ta jest poniekąd wyjątkowa ponieważ łączy w sobie tradycję związaną z historią, która sięga niemal 250 lat i nowoczesność biorąc pod uwagę wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracownicza i wysokiej jakości sprzęt.

Warto zaznaczyć, że w czasie funkcjonowania ośrodka odwiedziły go znane postacie takie jak między innymi w 1787 roku król Stanisław August Poniatowski wraz z historykiem Adamem Naruszewiczem, wcześniej nadworny lekarz króla dr Leopold de La Fontaine, w uzdrowisku leczeniu poddał się również generał Jan Henryk Dąbrowski 1

Galeria

Zakład Kąpielowy w Krzeszowicach - kiedyś
Zakład Kąpielowy w Krzeszowicach - obecnie