Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej przeznaczone są dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarzy oddziałów szpitalnych:

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych

jak również poradni specjalistycznych:

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • urazowo-ortopedycznej

Podczas przyjęcia, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od kwalifikacji lekarza oddziału.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie?

Pacjent posiadający odpowiednie skierowanie do Szpitala może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.

Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta do Rejestru Osób Oczekujących. Na podstawie złożonego przez Pacjenta skierowania oraz dokumentacji medycznej Zespół ds. Oceny Przyjęć dokonuje kwalifikacji do kategorii medycznej (tzw. przypadek „pilny” lub „stabilny”).

Na czas pobytu w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej, pacjenci proszeni są o przesunięcie wszystkich wcześniej zaplanowanych wizyt u lekarzy POZ, lekarzy specjalistów jak również badań wysokospecjalistycznych tj. tomograf komputerowy, rezonans magnetycznych i tp. w celu uniknięcia nakładania się świadczeń, tzw. "Koincydencji". Zgodnie z wytycznymi NFZ dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych tego typu sytuacje skutkują całkowitym wstrzymaniem rozliczenia, biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o przestrzeganie wystosowanej prośby.