zapraszamy

 

Mieszkanki Powiatu Krakowskiego

w wieku powyżej 25 lat 

 

BEZPŁATNE

BADANIA TARCZYCY

USG tarczycy i oznaczenie poziomu TSH w krwi

KRZESZOWICE

4 październik 2014

SZCZEGÓŁY