PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA SALĘ DO KINEZYTERAPII ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA W OŚRODKU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”.

Przebudowa pomieszczeń fizykoterapii na salę do kinezyterapii dotyczyła głównie przygotowania Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” do planowanego zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”.

Sala do kinezyterapii będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności medycznej w trakcie realizacji inwestycji jak i po oddaniu do użytkowania nowopowstałych budynków szpitalnych. Zamówienie w zakresie dostawy wyposażenia zostało zrealizowane w terminie. Dostarczone wyposażenie to parawany z płytą PCV PRMP2.

Inwestycja przyczyniła się do podniesienia dostępności , bezpieczeństwa i ciągłości wykonywania świadczeń medycznych, objętych finansowaniem ze środków NFZ.

Dofinansowanie projektu  ze środków Województwa Małopolskiego:  
210 000,00zł

 sala do kinezyterapii