Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych

projekty eu

Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Os priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie: 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Zakres i cel projektu:

Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” planowana na lata 2021-2022. W 2020 r. rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie w miejscu wyburzonych obiektów, dwóch budynków szpitalnych, gdzie znajdzie miejsce oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, specjalistyczne gabinety lekarskie oraz część zabiegowa funkcjonująca na rzecz rehabilitacji pacjentów szpitalnych, oddziałów dziennych i ambulatoryjnych. Nowe budynki będą podpiwniczone, trzykondygnacyjne i połączone funkcjonalnie z obiektami szpitalnymi, pozostającymi po wyburzeniach. Dzięki przebudowie i rozbudowie szpitala będzie możliwe przede wszystkim zwiększenie dostępności i jakość usług medycznych, powstaną możliwości wprowadzenia nowych metod rehabilitacji, zapewnione zostaną odpowiednie warunki do zmniejszenia czasu oczekiwania na leczenie (wydłużony ze względu na epidemię COVID-19), zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego, ergonomii i higieny w miejscu pracy (zmniejszenie zagrożeń COVID-19). Celem zadania jest także udostępnienie usług medycznych, finansowanych ze środków NFZ osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz innymi niepełnosprawnościami wpływającymi na obniżenie sprawności fizycznej i sensorycznej. Budynki i ich otoczenie pozbawione będą barier architektonicznych.

Całkowita wartość projektu:                                      15 935 742,16 zł

Współfinansowanie UE:                                               11 950 884,11 zł

 

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/30-mln-zl-na-przebudowe-szpitala-w-krzeszowicach