Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Projekty

Fundacja SANUS „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu”

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Kolejny krok by lepiej radzić sobie w życiu” w ramach umowy zawartej z Powiatem Krakowskim na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Czytaj więcej...

Fundacja SANUS "W kierunku samodzielności"

„W kierunku samodzielności”


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS realizuje zadanie publiczne pod nazwą „W kierunku samodzielności” - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu krakowskiego realizowane w ramach zawartej umowy z Powiatem Krakowskim. Zadanie przewiduje wsparcie procesu rehabilitacji dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami wychowywanych w rodzinach zamieszkujących powiat krakowski.

Czytaj więcej...

Projekty MRPO

Projekt: ”Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

Finansowanie: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013

Działanie 1.2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Całkowita wartość projektu:478 036,95 zł

Wartość dofinansowania: 225 497,93 zł

Czytaj więcej...