Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Strona Główna

Ośrodek zapewnia całodobowy pobyt na ponad 170 - łóżkowym oddziale szpitalnym wraz z wyżywieniem, opieką lekarską i pielęgniarską oraz zabiegi rehabilitacyjne z użyciem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Dysponuje 2,3,4 i 5 osobowymi pokojami o standardowym wyposażeniu. Ośrodek dostosowany jest dla osób ze znacznie ograniczoną możliwością poruszania się oraz na wózkach inwalidzkich. Leczenie odbywa się w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.
Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:
» w warunkach ambulatoryjnych,
» w warunkach domowych,
» w ośrodku lub oddziale dziennym,
» w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych
Świadczenia te skierowane są do Pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.
» Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa
» Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa
Dla kogo?
Przeznaczona jest dla Pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych.

Kto kieruje?
Skierowania do leczenia na ODDZIALE SZPITALNYM wystawiane są przez lekarzy specjalistów (specjalista rehabilitacji, ortopeda, chirurg- ortopeda, neurolog, reumatolog). Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

Jak długo trwa pobyt?
Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna
Dla kogo?
Skierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru.

Jakie zabiegi?
Wybór rodzaju rehabilitacji ustala lekarz oddziału szpitalnego na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, dysfunkcji układu nerwowego i oceny stopnia niepełnosprawności.

Jak długo trwa pobyt?
Czas trwania zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie szpitalne?
Pacjent posiadający skierowanie na leczenie szpitalne do Ośrodka może przesłać dokumenty pocztą lub osobiście.
Pracownik Rejestracji wpisuje pacjenta, w zależności od rozpoznania postawionego przez lekarza kierującego do Rejestru Osób Oczekujących (w odpowiednim terminie pacjent dostaje listowne (ewentualnie telefoniczne) powiadomienie o stawieniu się na komisję lekarską. Po pozytywnym zakwalifikowaniu pacjenta przez Komisję Lekarską zostaje ustalony termin przyjęcia do hospitalizacji).

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice