Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Strona Główna

W ramach leczenia ambulatoryjnego lub na oddziale dziennym, dochodzący na zabiegi pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.
Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:
» w warunkach ambulatoryjnych,
» w warunkach domowych,
» w ośrodku lub oddziale dziennym,
» w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja na oddziale dziennym
Komu przysługuje?

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Jakie zabiegi?
Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Jak długo trwa pobyt?
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od trzech do sześciu tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie.
W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.
Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

Jak wygląda przyjęcie pacjenta na oddział dzienny?
Przy rejestracji, do przyjęcia na oddział dzienny Pacjent musi posiadać:
• skierowanie do poradni
• Legitymację Ubezpieczeniową
• dowód osobisty
Pracownik rejestracji kieruje pacjenta do odpowiedniego gabinetu lekarskiego celem odbycia wizyty lekarskiej.
Podczas wizyty lekarskiej Pacjent otrzymuje kartę zabiegową / zostaje zakwalifikowany na Oddział Dzienny Rehabilitacji lub kierowany jest na dodatkowe badania dla uzupełnienia diagnostyki np. RTG, badania podstawowe.
Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarzy do PLANOWANIA, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów.
Po ustaleniu planu zabiegów Pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym na Karcie Zabiegowej terminie.

Instrukcje dla pacjenta
Pacjent korzystający z zabiegów na oddziale dziennym powinien posiadać:
- ręcznik
- strój kąpielowy, czepek
- obuwie zamienne
- strój gimnastyczny

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice