Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

Strona Główna

W ramach leczenia ambulatoryjnego lub na oddziale dziennym, dochodzący na zabiegi Pacjenci mogą skorzystać z pełnego pakietu świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.
Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:
» w warunkach ambulatoryjnych,
» w warunkach domowych,
» w ośrodku lub oddziale dziennym,
» w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
Kto kieruje?
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Co finansuje NFZ?
NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Jak wygląda przyjęcie Pacjenta na leczenie ambulatoryjne?
Przy rejestracji, do przyjęcia ambulatoryjnego Pacjent musi posiadać:
• skierowanie do poradni (w przypadku leczenia odpłatnego bez skierowania)
• Legitymację Ubezpieczeniową
• dowód osobisty
Pracownik rejestracji kieruje pacjenta do odpowiedniego gabinetu lekarskiego na wizytę lekarską.
Podczas wizyty lekarskiej Pacjent otrzymuje kartę zabiegową / zostaje zakwalifikowany na Oddział Dzienny Rehabilitacji lub kierowany jest na dodatkowe badania dla uzupełnienia diagnostyki np. RTG, badania podstawowe.
Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarzy do PLANOWANIA, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów.
Po ustaleniu planu zabiegów Pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym na Karcie Zabiegowej terminie.

Instrukcje dla pacjenta
Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:
- ręcznik
- strój kąpielowy, czepek
- zmienne obuwie
- strój gimnastyczny

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice